Результати моніторингу якості освіти

 

Моніторинг якості освіти


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування випускників КФКПН стосовно якості реалізації освітньо-професійної програми «Технології фешн-бізнесу» освітнього ступеня бакалавр (2023/2024 н.р.)


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування роботодавців стосовно якості реалізації освітньо-професійної програми «Технології фешн-бізнесу» освітнього ступеня бакалавр (2023/2024 н.р.)


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування здобувачів вищої освіти КФКПН стосовно якості реалізації освітньо-професійної програми «Технології фешн-бізнесу» освітнього ступеня бакалавр (2023/2024 н.р.)


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування науково-педагогічних працівників КФКПН стосовно якості реалізації освітньо-професійної програми «Технології фешн-бізнесу» освітнього ступеня  бакалавр (2023/2024 н.р.) 


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування здобувачів вищої освіти КФКПН стосовно якості викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Технології фешн-бізнесу» освітнього ступеня бакалавр (2023/2024 н.р.)


Аналітичний звіт за результатами опитування стейкхолдерів з метою модернізації ОПП «Технології фешн-бізнесу» освітнього ступеня бакалавр у 2022/2023 н.р.


Результати анкетування батьків здобувачів освіти у 2024 році