Технології фешн-бізнесу

Галузь знань:18 Виробництво та технології 

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Освітньо-професійна програма Технології легкої промисловості

Ступінь вищої освіти Бакалавр

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних осіб (контракт) 

Термін навчання на базі 11 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 1 рік 10 місяців

 

Освітньо-професійна програма «Технології фешн-бізнесу» спрямована на підготовку фахівців у сфері виробництва та організації фешн-бізнесу. Під час навчання студенти отримують знань,  вміння та навички з впровадження інноваційних технологій в індустрії моди, розробки стратегії позиціювання продукту виробництва на ринку товарів та послуг, високої адаптивності та інтеграції випускників, зокрема з порушеннями слуху, у суспільство через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. 

Майбутні фахівці вмітимуть формулювати, пріоритезувати і вирішувати бізнес-задачі фешн-індустрії; управляти процесами фешн-бізнесу; вибудовувати високоякісні бізнес - комунікації; техніко - економічно обґрунтовувати виробничі рішення та бізнес-процеси; організовувати та впроваджувати  ефективні технологічні  процеси виготовлення, реалізації виробів та послуг фешн - індустрії різного цільового призначення; формувати структуру асортименту виробів легкої промисловості; застосовувати комп’ютерні технології для вирішення технологічних проблем фешн-індустрії, використовуючи належне програмне забезпечення.

Протягом навчання здобувачі освіти активно приймають участь на проявляють свої творчі здібності у спеціалізований виставках, майстер-класах, фахових конкурсах, професійних івентах, даючи змогу розкривати свій потенціал та бути конкурентоспроможними з професійної точки зору.