Отримання інформації

Київський фаховий коледж прикладних наук надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

 

Надання публічної інформації КФКПН здійснює у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації подається в довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію. Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

 

Від фізичної особи (зразок);

 

Від юридичної особи (зразок);

 

Від об'єднань громадян (зразок);

 

Форма для подання інформаційного запиту у електронному вигляді (зразок).

 

Поштова адреса Коледжу для подання інформаційного запиту:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 29, 01042, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

 

телефон/факс: (044) 529-14-23;

електронна пошта: kdtlp@ukr.net