Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність  071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма  Облік і оподаткування

Освітньо-професійний ступінь  Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців

 

 

     Освітньо-професійна програма  Облік і оподаткування є універсальною та перспективною у кар’єрному зростанні. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високопрофесійного спеціаліста фінансової сфери. Програма  передбачає глибоке звивчення гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації  в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей. Основна діяльність фахівця з обліку і оподаткування полягає в організації і веденні фінансового, податкового та управлінського обліку господарської діяльності підприємства, в контролі за використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, а також в збереженні власності підприємства. На сьогодні дана професія відноситься до найбільш затребуваних на ринку праці, спеціалісти можуть працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності, в банках, державних організаціях, установах, податкових службах, мати власну справу.

Європейська освіта та міжнародний диплом  у Wyzsza Szkola Humanitas (місто Сосновець, Республіка Польща) для наших студентів


Враховуючи інтереси і потреби української студентської молоді в отриманні якісної європейської освіти та розширення подальших можливостей,  Коледж у листопаді 2019 року  уклав угоду про співробітництво з Вищою Школою Хуманітас (WSH).
Основною перевагою для студентів нашого Коледжу є унікальна можливість здобуття вищої освіти ступеня бакалавра  без ЗНО та отримання міжнародного диплому, що визнається в країнах Європи, паралельно навчаючись в Коледжі.
Спеціальність у польському ВНЗ:


МЕНЕДЖМЕНТ*
*Навчатися можуть студенти усіх спеціальностей Коледжу, починаючи з 2 курсу


Термін навчання:
3 роки ( 2 сесії по 2 тижні на рік. Зимова сесія – останні дні січня -початок лютого; літня – початок липня).


Форма навчання:
Нестаціонарна (заочна). Включає в себе навчання на сесіях у Польщі та виконання завдань протягом семестру на освітній інтернет-платформі Moodle.
Сайт університету
 Сайт готелю 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ