Бібліотека

Положення про бібліотеку в Київському фаховому коледжі прикладних наук

 

 «Бібліотека - це не тільки книга. Це перш за все колосальний концентрат

спресованого часу, як би сполучення тисячоліть людської думки...»

 

  

 

 

  

 

 

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Коледжу.

 

 

 

 

 

Графік роботи бібліотеки:  8.00 - 15.00.

Вихідні дні - субота, неділя.

Останній робочий день місяця - санітарний день.

Електронна адреса kklp_lib@ukr.net

 

Робота бібліотеки зорієнтована на контексті сучасних тенденцій в державі та державному устрою, європейської інтеграції в Освіті та Державі, та спрямована на забезпечення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького, навчально-виховного розвитку студентів Коледжу.

Головна мета - створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку студентів, задоволення їх освітніх потреб.

 

Важливим напрямком роботи бібліотеки є сприяння у здійсненні культурно-інформаційної роботи студентського та педагогічного складу, а саме:

-  допомога у складанні списків літератури з різних навчальних дисциплін;

-  оновлення електронної бази даних бібліотеки;

-  зміцнення матеріальної бази та придбання цінних видань, сучасних підручників та довідників;

-  пошук матеріалу з досвіду виховної роботи та впровадження сучасних, нетрадиційних форм, проведення виховних заходів;

-  участь у проведенні виховних заходів Коледжу;

-  організація книжкових виставок, оглядів літератури;

-  виконання різних видів довідок: тематичних, фактографічних, методико-консультативних та створення архівів виконаних довідок;

-  створення стенду кращих робіт та творів студентів;

-  проведення занять бібліотечно-бібліографічної грамотності;

-  складання списків використаної літератури при написанні курсових робіт та рефератів.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

Інформаційна– фонди бібліотеки є частиною загальнодержавної системи інформації, яка дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію.

Виховна – розвиток творчих здібностей студентів, гуманістичних ідеалів та ін.; 

Комунікативна – бібліотека є місцем для спілкування студентів з літературою, як з видом мистецтва; місцем обміну інформацією з іншими користувачами. 

Методична – здійснює аналіз діяльності бібліотеки, прогнозує розвиток бібліотечної справи, пропагує читання, як форма емоційного та духовного розвитку. 

ПРІОРИТЕТИ БІБЛІОТЕКИ

Читач та інформація:

бібліотека  – гарант повноцінної необмеженої інформації для читача.

 

Інформаційна культура та культура читання:

-  культура освоєння текстів, інформації;

-  допомога у створенні аналізу та інтерпретації текстів;

-  розвиток креативного та критичного мислення;

-  концепція «автор/читач», сприймання художнього тексту, як витвору мистецтва.

 

Студенти та суспільство:

-  інтелектуальне дозвілля і спілкування;

-  вирішення соціально-психологічних питань у студентів, з метою розвитку їх комунікативних та суспільних навичок;

-  розвиток гармонічної особистості, якій не властиві зло та насильство, з активною життєвою позицією.

 

В бібліотеці створена віртуальна довідкова служба, що зорієнтована на обслуговування користувачів й надання готової інформації у вигляді посилань на мережеві ресурси, бібліографічних списків, фактографічних даних та ін.

 

Методична робота бібліотеки: робота з викладачами, кураторами, інформаційні хвилинки, допомога в проведенні свят, робота з адміністрацією, презентація і популяризація книг.

Робота з комплектування та збереження бібліотечного фонду: комплектування бібліотечного фонду, робота з фондом, забезпечення підручниками, ведення бібліотечної документації, акція «Живи, книго!», реставраційна робота, бесіди про необхідність збереження підручників, різноманітні виховні заходи, спрямовані на збереження та відновлення книг.

Інформаційна робота: довідково-систематичний каталог, довідкові та періодичні видання, бібліотечно-бібліграфічні та рекомендаційні списки, інформаційні виставки та ін.

 

Все це покликано створити творчу, неформальну атмосферу, в якій студенти мають змогу відпочивати, проявити свої креативні можливості та творчу сторону особистості, що допоможе якісніше зосереджуватись на навчанні.

 

Підписуйтесь на блог нашої Бібліотеки, приєднуйтесь до флешмобу і станьте частинкою чудового літературного світу Київського фахового коледжу прикладних наук"!
 
#Читайзнами!