Кадрова служба

Контактний телефон: +38 044 528 81 52, +38 063 681 64 68, +38 066 697 03 21

Основними завданнями кадрової служби є здійснення кадрового забезпечення в якісному та в кількісному відношенні, а також оформлення документації щодо особового складу та загальної діяльності Коледжу.  

 

  

ВАСЮК ОЛЕНА ІВАНІВНА

Старший інспектор з кадрів

 

 

ГУЦУЛ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

Інспектор  з кадрів

 

 

  У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департаменту освіти і науки, наказами директора Коледжу, Статутом. Правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, Положенням про відділ кадрів Коледжу. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи кадрова служба керується також відповідними рекомендаціями Нацдержслужби, Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду.
Для виконання основних завдань кадрова служба:

  • веде встановлену звітно-облікову документацію, аналізує якісний склад працівників Коледжу;
  • готує проекти кадрових наказів та подає їх на розгляд директору. Підписані директором накази доводить до відома працівників, яких вони стосуються під підпис;
  • обчислює загальний стаж роботи та стаж педагогічної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників, призначення працівникам надбавок (доплат), надання відпусток, складає графік відпусток працівників;
  • веде, облікує та зберігає трудові книжки (електронні трудові книжки) працівників, особові справи працівників та студентів, оформляє та видає довідки (у межах своєї компетенції), оформляє листки непрацездатності, веде облік кадрових наказів директора;
  • розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників;у межах своєї компетенції бере участь у розробці структури та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах;