Матеріально-технічне забезпечення

Навчальний корпус Коледжу розташований у чотириповерховій будівлі загальною площею 7251 квадратний метр.

Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється підрозділами, відповідно до затвердженої структури.

Провадження освітньої діяльності за всіма спеціальностями в Коледжі забезпечено комп’ютерною технікою із відповідним програмним забезпеченням у кількості 102 одиниць персональних ЕОМ, 15 одиниць ноутбуків, 12 штук проекторів і 9 одиниць екранів для них, 12 Smart-TV та інтерактивна дошка. Відповідно до діючих навчальних планів в Коледжі облаштовані необхідні навчальні кабінети, лабораторії, які оснащені наочними посібниками, технічними засобами навчання у відповідності з типовим переліком обладнання. Навчальні кабінети, лабораторії та майстерні паспортизовані. Матеріально-технічна база Коледжу забезпечує реалізацію навчальних дисциплін та практичну підготовку за відповідними освітньо-професійними програмами. На базі Коледжу функціонують бібліотека, читальна, актова та спортивна зали, різноманітні гуртки та спортивні секції.

Бібліотечний фонд налічує близько 73 410 облікових одиниць, серед яких галузеві, довідкові видання та художня література. З них, навчальної та спеціальної літератури – 88%, художньої – 9% шт., інша література (періодичні видання, методичні рекомендації тощо) – 3%. Електронний фонд бібліотеки налічує: Електронні підручники: 11 клас – 36 назв, 10 клас – 39 назв, спеціальна література – 23 назви (бізнес), – 16 назв (технології), – 79 назв (дизайн), інша література – 53 назви. Журнали та газети – 55 назви.

Наявні споруди і будівлі Коледжу повністю відповідають паспортним даним та вимогам технічних та санітарних норм. З метою забезпечення пожежної безпеки, охорони праці та забезпечення життєдіяльності в Коледжі розробляються і затверджуються відповідні інструкції та інші нормативні акти.

Доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення забезпечено, підтверджено відповідними висновками.

Керуючись Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Головним управлінням Держпродспоживслужби в місті Києві надано дозвіл на провадження освітньої діяльності в навчальному корпусі.

Проживання іногородніх студентів забезпечується у гуртожитку Коледжу. Відповідно до інвестиційного договору ведеться будівництво нового гуртожитку на 196 ліжко-місць.