Технології легкої промисловості

 

Галузь знань:18 Виробництво та технології

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Освітньо-професійна програма Технології легкої промисловості

Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійна програмаТехнології легкої промисловості передбачає підготовку спеціалістів, які отримають знання у сфері проєктування виробів легкої промисловості, зокрема основні поняття, методи, принципи розробки, конструювання, технології виготовлення, підбору матеріалів, стандартизації та сертифікації сировини, напівфабрикатів і виробів легкої промисловості. Це дозволить майбутнім спеціалістам сформувати та розвинути загальні і професійні компетентності для проєктування конкурентоспроможної продукції легкої промисловості і технологічних процесів її виготовлення.