Вступ 2024

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Порядок роботи Приймальної комісії

 (дні тижня та години):

   

В період з 01 січня 2023 р. по 29 червня 2023 р.              

Понеділок – п’ятниця

9.00 – 16.00 год

Субота, неділя  

вихідні дні

 

Під час прийому заяв (документів) та конкурсному відборі

Понеділок – п’ятниця

9.00 – 16.00 год.

Субота,неділя

вихідні дні

 

В період з 31 серпня 2023 р. по 31 грудня 2023 р.      

Понеділок – п’ятниця

9.00 – 16.00 год.

Субота, неділя  

вихідні дні

 

 

Приймальна комісія Коледжу створюється для організації й проведення прийому вступників для здобуття вищої освіти за першим (бакалаврським) ступенем та фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням (за рахунок коштів бюджету м. Києва) та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (контракт).

Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Коледжу, який є її головою. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Київського фахового коледжу прикладних наук розробленого відповідно до типового «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу» {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016}, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за № 1353/27798.

 

Адреса Приймальної комісії Коледжу:

01042, Україна, м. Київ,

вул. Джона Маккейна, 29

тел.  +38066 376 96 42

 

е-mail: pk_kcas@ukr.net