Центр ЄДЕБО

 

СОТНИЧОК МАРИНА СЕРГІЇВНА

Інженер-програміст ЄДЕБО

 

  Єдина державна електронна база з питань освіти є автоматизованою системою збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей та даних з питань освіти. Власником Єдиної державної електронної бази з питань освіти є держава, розпорядником – Міністерство освіти і науки України, а технічним адміністратором – державне підприємство «Інфоресурс».

 

ЄДЕБО включає:

 Головним призначенням ЄДЕБО є забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією в галузі освіти.

ЄДЕБО функціонує з метою забезпечення:

 

  • електронного ліцензування освітньої діяльності (оформлення, подання документів до органу ліцензування та отримання відповідного рішення у електронному вигляді);
  • акредитації освітніх програм, спеціальностей, напрямів підготовки у встановленому законодавством порядку;
  • супроводження прийому на навчання до закладів освіти у порядку, встановленому законодавством;
  • інформування громадськості про перебіг вступних кампаній до закладів освіти через веб-сайт ЄДЕБО та відкриті інформаційні системи;
  • формування, реєстрації та обліку інформації для видачі суб’єктами освітньої діяльності документів у сферах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти (документів про освіту та наукові ступені і вчені звання, студентських (учнівських) квитків державного зразка, а також для видачі суб’єктам освітньої діяльності ліцензій на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію освітніх програм, спеціальностей, напрямів підготовки, свідоцтв про атестацію суб’єктів освітньої діяльності у встановленому законодавством порядку;
  • перевірки достовірності документів про освіту (наукові ступені і вчені звання), студентських квитків державного зразка, факту навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» (починаючи з 2014 року), фахової передвищої освіти, а також вищої освіти (починаючи з 2012 року), сертифікатів, виданих педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію;
  • інформування громадськості про видані, анульовані суб’єктам освітньої діяльності ліцензії на провадження освітньої діяльності, розширення, звуження їхньої освітньої діяльності, сертифікати про акредитацію освітніх програм, спеціальностей, напрямів підготовки, а також свідоцтва про атестацію суб’єктів освітньої діяльності, інституційну акредитацію закладів вищої освіти, інституційний аудит закладів освіти, інформація про які міститься в ЄДЕБО;
  • формування статистичних звітів у сферах дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти;
  • інших потреб у галузі освіти, визначених законодавством.