Міжнародний центр грантів та проєктів

      Діяльність міжнародного центру грантів та проєктів спрямована на реалізацію стратегії міжнародної діяльності Коледжу. Робота центру зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків та авторитету Коледжу у світовому освітньому та науковому співтоваристві. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ:

  • Розробка, організація, координація та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва Київського фахового коледжу прикладних наук з питань освіти та науки, в тому числі напрацювання позицій щодо його розширення та зміцнення, сприяння встановленню прямих зв'язків з іноземними партнерами.
  • Планування, організація, координація та здійснення заходів, пов'язаних з виконанням зобов'язань Коледжу за міжнародними договорами (угодами) та меморандумами у галузі освіти і науки.
  • Організація виконання завдань, покладених на Київський фаховий коледж прикладних наук, спрямованих на інтеграцію України до Європейського Союзу.
  • Організація та координація заходів стосовно підготовки та проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, стажувань тощо.
  • Координація заходів пов'язаних з паралельним навчанням студентів Коледжу за кордоном за різними програмами. 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ГРАНТІВ ТА ПРОЄКТІВ У КИЇВСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ПРИКЛАДНИХ НАУК