Круглий стіл щодо розвитку ОПП Технології фешн-бізнесу

Автор: admin від 25-06-2024, 10:31

Круглий стіл щодо розвитку ОПП Технології фешн-бізнесу  

25 червня 2024 року провідні фахівці Київського фахового  коледжу прикладних наук взяли участь у робочій зустрічі з д.т.н., професором, академіком Академії інженерних наук України, відмінником освіти України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Сергієм Березненком та к.т.н., доцентом, завідувачкою кафедри технологій легкої промисловості Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Галиною Ріпкою.  

 

Зустріч була присвячена обговоренню змісту та перспектив розвитку освітньо-професійної програми Технології фешн-бізнесу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 182 Технології легкої промисловості. На чолі з директоркою Коледжу Ганною Щуцькою у заході взяли участь гарант освітньої програми, голова циклової комісії технологій фешн-бізнесу Юлія Харченко, завідувачка навчально-виробничої практики Надія Фадєева, завідувачка відділення технологій Оксана Сахно, керівник підрозділу підготовчо-освітнього центру Наталія Чорногор, голова циклової комісії технологій легкої промисловості Світлана Сиротенко, завідувачка навчально-методичного кабінету Оксана Дзюба, студенти груп БКЛ-20 та ЗБКЛм-21, перекладач-дактилолог Оксана Терещенко.


 

Учасники круглого столу обмінялися думками та надали свої пропозиції щодо вдосконалення змісту освітньо-професійної програми,  зокрема про доцільність включення до циклу професійної підготовки дисциплін, що будуть забезпечувати компетентності ресурсоощадних і  безвідходних технологій легкої промисловості. Сергій Березненко зазначив актуальність вказаної компетентності відповідно до цілей сталого розвитку країни. Ганна Щуцька наголосила на важливості набуття здобувачами освіти навичок науково-прикладних досліджень у галузі виробництва та технологій. У зв’язку зі змінами у стандарті вищої освіти зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти гарант програми Юлія Харченко надала пропозицію щодо включення до загальних компетентностей програми «здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності».


 

Усі пропозиції та рекомендації учасників круглого столу будуть враховані в оновленій освітній програмі Технології фешн-бізнесу, що сприятиме якісній підготовці фахівців, розвитку дослідницької складової та впровадженню інновацій в індустрії моди.

 

Дякуємо за плідну зустріч!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі:

Залишити коментар