Соціальна робота

Галузь знань 23 Соціальна робота

Спеціальність 231 Соціальна робота

Освітня програма Соціальна робота та консультування, перекладач жестової мови

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: регіональне замовлення (бюджет) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців 

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців 

 

        Основною метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми соціальної сфери, здатних забезпечити міжмовну та міжкультурну комунікацію між особами з порушеннями слуху та тими, які чують у різних сферах суспільної діяльності. Особливий акцент в програмі зроблено на професійно-практичній підготовці перекладача-жестової мови, фахівця, здатного розв’язувати задачі і проблеми у сфері соціальної роботи, надавати соціальні послуги з перекладу жестової мови.

Соціальна політика, зокрема стратегія соціального розвитку та механізми соціального захисту населення завжди є найбільш значущими сферами для суспільства в усі часи. В умовах повномасштабної війни України з рф питання соціальної роботи та надання якісних соціальних послуг для незахищених верств населення актуалізувалися як ніколи. Особливо гостро цю проблему відчувають особи з порушеннями слуху, які мають потребу в супроводі кваліфікованого фахівця з соціальної роботи, який не тільки забезпечить безбар'єрне мовне середовище, але й допоможе адаптуватися до будь-яких життєвих умов, надасть правову,  адміністративну, комунікативну та психологічну допомогу. З огляду на це в суспільстві виникає потреба у фахівцях із соціальної роботи нового рівня, які зможуть якісно виконувати названі функції. Київський фаховий коледж прикладних наук пропонує розв’язання цієї кадрової проблеми й надає унікальну можливість -  здобути фахову передвищу освіту за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузь знань 23 Соціальна робота. Нова освітня програма спрямована на підготовку спеціалістів, які:

  • на високому рівні володітимуть техніками консультування;
  • досконало знатимуть українську жестову мову;
  • здійснюватимуть комплексну й планомірну роботу з інтегрування особи з порушенням слуху в усі сфери соціального життя;
  • слідкуватимуть за дотриманням законних прав на соціальну адаптацію, реабілітацію та підтримку на будь-якому рівні.

Після закінчення Коледжу здобувач освіти за цим напрямом отримає  диплом міжнародного зразка 0923 Social Work and Consulting, який відкриває доступ до кар’єрних перспектив не тільки в Україні, але й за кордоном.

 Вступайте до нашого Коледжу, станьте на захисті прав і свобод громадян, які цього потребують.

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

 

    

 

  

ЗРАЗОК ДИПЛОМУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

         

           

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА