Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма  Менеджмент

Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр

 

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: регіональне замовлення ( бюджет)  та/або  за рахунок коштів  фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 5 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 5 місяців

 

      Освітньо-професійна програма має на меті підготувати фахівця з організації та управління процесами у  підприємницькій, торгівельній,  виробничій та в сфері надання послуг. Структура програми передбачає оволодіння знаннями щодо сучасних методів управління закупівельною, виробничою, збутовою діяльністю підприємств різних форм власності; прогнозування і розробки  стратегій та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг; методи ефективних продажів, аналіз ефективних каналів збуту через вивчення ринку. Сучасні навчальні дисципліни охоплюють  володіння знаннями рекламної, маркетингової  і PR– діяльності, роботу над  презентацією та просуванням товарів, послуг, комерційних ідей, управління персоналом, використання інформаційних технологій для вирішення практичних управлінських та маркетингових завдань у галузі професійної діяльності, ведення ділових переговорів, у тому числі англійською мовою.

Європейська освіта та міжнародний диплом  у Wyzsza Szkola Humanitas (місто Сосновець, Республіка Польща) для наших студентів


Враховуючи інтереси і потреби української студентської молоді в отриманні якісної європейської освіти та розширення подальших можливостей,  Коледж у листопаді 2019 року  уклав угоду про співробітництво з Вищою Школою Хуманітас (WSH).


 


Основною перевагою для студентів нашого Коледжу є унікальна можливість здобуття вищої освіти ступеня бакалавра  без ЗНО та отримання міжнародного диплому, що визнається в країнах Європи, паралельно навчаючись в Коледжі.


 


Спеціальність у польському ВНЗ:


МЕНЕДЖМЕНТ*


*Навчатися можуть студенти усіх спеціальностей Коледжу, починаючи з 2 курсу


 


Термін навчання:


3 роки ( 2 сесії по 2 тижні на рік. Зимова сесія – останні дні січня -


початок лютого; літня – початок липня).


Форма навчання:


Нестаціонарна (заочна). Включає в себе навчання на сесіях у Польщі


та виконання завдань протягом семестру на освітній інтернет-платформі Moodle.


 


Сайт університету


 


Сайт готелю


 


 


 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 073 МЕНЕДЖМЕНТ